Viscoran

Biyoteknoloji ve moleküler biyolojideki gelişmeler sayesinde hastalıkların genetik temelleri aydınlatılmaya başlanmış, biyolojik olarak aktif proteinleri kodlayan genlerin tespit edilmesi sağlanmıştır. Eksik gen ürünlerinin yerine konulması, gen tedavisi yöntemiyle fonksiyonel bir veya birkaç genin hastaya nakledilmesi veya biyolojik / biyoteknolojik ilaçların hastaya verilmesiyle mümkün olabilmektedir.

Biyoteknolojik ilaçlar, rekombinant DNA teknolojisi kullanılarak canlı organizmalarda üretilen makromoleküller olup; ulusal ve uluslararası kılavuzlarda biyolojik ilaç kapsamında değerlendirilir. Biyofarmasötikler olarak da adlandırılan biyoteknolojik ilaçlar, sitokinler, enzimler, hormonlar, pıhtılaşma faktörleri, aşılar, monoklonal antikorlar, hücresel tedavi ürünleri, antisens oligonükleotitler ve peptit terapötikler olarak gruplandırılabilir. Sentetik peptitler yapıları nedeniyle kimyasal ilaçlar ve biyolojik ilaçlar arasında yer alır.

Vaccin COVID-19

Le Vaccin Sputnik V; contient des vecteurs d'adénovirus qui ne peuvent pas se reproduire dans le corps. À cet égard, il est sûr. Les médicaments à base d'adénovirus sont utilisés dans le monde depuis plus de 50 ans.

Revoir
Traitement Combiné contre COVID-19

Les études de phase III de ce produit, qui est indiqué pour le traitement combiné dans la maladie COVID-19 et classé comme Supplémentation en Cofacteur Métabolique Combiné, ont été achevées et sont en phase d'homologation.

Revoir

Pour une bie saine
innovateur solutions!

Nous contacter;
info@viscoranilac.com